Serwis

Warunki gwarancji
Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
1. Reklamowany towar powinien spełniać podstawowe normy higieny
2. Reklamowany towar nie może wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, transportowych, śladów niewłaściwego przechowywania lub montażu.
3. Reklamowany towar nie może być uszkodzony z przyczyn niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją obsługi)
4. Reklamowany towar nie może mieć żadnych śladów wskazujących na próbę samodzielnego naprawiania produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu (jeżeli dotyczy sprzętu przeznaczonego do eksploatacji w warunkach gospodarstwa domowego lub podobnego), wadliwego przechowywania, wadliwego podłączenia do instalacji. 
5. Wymiana/Naprawa odbywa się na podstawie paragonu zakupu towaru oraz uzupełnionej karty gwarancyjnej.
6. Każdy reklamowany artykuł musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, umożliwiające jego odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę kurierską. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.
7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fabryczne usuwane będą bezpłatnie w terminie do 14 dni, a w przypadkach szczególnych w okresie do 21 dni licząc od daty dostarczenia urządzenia do Serwisu Gwaranta.
8. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacjami opisanymi w instrukcji obsługi lub instrukcji montażowej.

Produkt nie podlega gwarancji, jeżeli:
1. Usterka wynika ze zwykłego zużycia
2. Usterka była widoczna podczas zakupu
3. Produkt był używany niezgodnie z instrukcją obsługi.
4. Użytkownik nie może udowodnić legalnego zakupu produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (brak paragonu lub faktury zakupu, nieczytelny dokument).
5. Uszkodzony lub zmieniony numer seryjny urządzenia
6. Uszkodzenie z przyczyn działania siły wyższej
Gwarancją nie są objęte części zużyte w trakcie eksploatacji (na przykład filtry, żarówki, pokrycia ceramiczne i teflonowe, uszczelki).

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl