Serwis

Serwis

Warunki gwarancji
Produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Reklamowany towar powinien spełniać podstawowe normy higieny
2. Reklamowany towar nie może wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, transportowych, śladów niewłaściwego przechowywania lub montażu.
3. Reklamowany towar nie może być uszkodzony z przyczyn niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją obsługi)
4. Reklamowany towar nie może mieć żadnych śladów wskazujących na próbę samodzielnego naprawiania produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu (jeżeli dotyczy sprzętu przeznaczonego do eksploatacji w warunkach gospodarstwa domowego lub podobnego), wadliwego przechowywania, wadliwego podłączenia do instalacji.
5. Wymiana/Naprawa odbywa się na podstawie paragonu zakupu towaru oraz uzupełnionej karty gwarancyjnej.
6. Każdy reklamowany artykuł musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, umożliwiające jego odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę kurierską. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.
7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fabryczne usuwane będą bezpłatnie w terminie do 14 dni, a w przypadkach szczególnych w okresie do 21 dni licząc od daty dostarczenia urządzenia do Serwisu Gwaranta.
8. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacjami opisanymi w instrukcji obsługi lub instrukcji montażowej.

Produkt nie podlega gwarancji, jeżeli:
1. Usterka wynika ze zwykłego zużycia
2. Usterka była widoczna podczas zakupu
3. Produkt był używany niezgodnie z instrukcją obsługi.
4. Użytkownik nie może udowodnić legalnego zakupu produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (brak paragonu lub faktury zakupu, nieczytelny dokument).
5. Uszkodzony lub zmieniony numer seryjny urządzenia
6. Uszkodzenie z przyczyn działania siły wyższej
Gwarancją nie są objęte części zużyte w trakcie eksploatacji (na przykład filtry, żarówki, pokrycia ceramiczne i teflonowe, uszczelki).


Utylizacja                                                                                       

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy że:


1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami.
2. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.
3. Umieszczony na produkcie/w instrukcji symbol kosza oznacza, iż zużyty sprzęt zostanie poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.
4. Za nie przekazanie zużytego sprzętu punktom zbierania lub umieszczenie go łącznie z innymi odpadami grozi kara grzywny (Ustawa z dnia 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Urządzenia oznakowane są specjalnym symbolem odzysku. Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać ich razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działania przynoszą korzyści dla środowiska. Informacji o adresach punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzielają jednostki samorządu terytorialnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu wyrobów.


Serwis gwarancyjny mieści się w Warszawie

Reklamacje można też zgłaszać:
- pisemnie na adres sklep@vs-exim.pl
- lub telefonicznie pod numerem 692 198 856

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

Nasza misja

Misją naszej firmy jest dostarczanie klientom nowoczesnych, ekskluzywnych towarów w niskich cenach, aby każdy w Polsce miał możliwość korzystania z najlepszych produktów i technologii światowych!

Za cel postawiliśmy sobie rozpowszechnianie gamy produktów wysokiej jakości na naszych rynkach. Robimy to, aby zadbać o potrzeby klienta i usatysfakcjonować go najlepszym możliwym asortymentem. Zawsze upewniamy się, że wszystko, co oferujemy, spełnia wyjątkowe standardy rynku.

Posiadamy w swojej ofercie największe ciekawostki na rynku Polskim, zachęcamy więc do jak najczęstszych odwiedzin naszych ofert w celu śledzenia nowości z dziedziny elektroniki, interaktywnych zabawek, sportu itp.